Zaliczenie praktyk asystenckich dla studentów I roku pedagogiki (studia stacjonarne i niestacjonarne) i pedagogiki specjalnej 2015/2016

Informacja dla studentów

Wystarczy, że z każdej grupy przyjdzie tylko jedna osoba z kartami zaliczenia praktyki (to te karty, na których zbieraliście Państwo pieczątki z praktyk) oraz indeksami od całej grupy laboratoryjnej. Uzupełnienie indeksu:W przypadku praktyki asystenckiej student powinien wpisać do indeksu (w miejscu przeznaczonym na wpisywanie nazw przedmiotów): MODUŁ PRAKTYCZNY ASYSTENCKI, w miejscu na imię i nazwisko wykładowcy wpisuje moje dane, a w rubryce ćwiczenia wpisuje 30h.
Będzie zdecydowanie szybciej, jeżeli każdy z Państwa uzupełni swój indeks.
Proszę o dostosowanie się do wyznaczonych terminów oraz godzin,

dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
Wydziałowy Koordynator ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich


 

TERMINY ZALICZENIA PRAKTYK ASYSTENCKICH DLA STUDENTÓW

I ROKU PEDAGOGIKI ORAZ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH (kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA)

26.01.2016 r. (wtorek) – pokój 436

10:00 – L1

10:30 – L2

11:00 – L3

11:30 – L4

12:00 – L5

12:30 – L6

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (kierunek: PEDAGOGIKA)

26.01.2016 r. (wtorek) – pokój 436

15:00 – L1

15:30 – L2

16:00 – L3

16:30 – L4

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH (kierunek: PEDAGOGIKA)

27.01.2016 r. (środa) – pokój 436

8:00 – L1

8:30 – L2

9:00 – L3

9:30 – L4

10:00 – L5

10:30 – L6

11:00 – L7

11:30 – L8

12:00 – L9

12:30 – L10

13:00 – L11

13:30 – L12

14:00 – L13

14:30 – L14

Sorry, comments are closed for this post.