Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w dniu 19 stycznia 2016 r. zapraszają na spotkanie informacyjne nt. wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli conajmniej II rok studiów. W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa obligatoryjne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

11 lutego 2005 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na podstawie, którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

 http://bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-5

Sorry, comments are closed for this post.