Daily Archives: Styczeń 4, 2018

Konferencja „Naukowcy dawniej i dziś…”

Zapraszamy do udziału w krajowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

pod patronatem honorowym
Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka; Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Katarzyny Krasoń
oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego

Read More