Monthly Archives: Grudzień 2017

Dr Edyta Charzyńska wyróżniona w konkursie na artykuł popularnonaukowy

Miesięcznik „Forum Akademickie” ogłosił wyniki konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Konkurs adresowany był do młodych badaczy, doktorantów i pracowników naukowych, którzy nie ukończyli 35. roku życia i nie uzyskali jeszcze tytułu doktora habilitowanego.Do konkursu zgłoszono 134 prace, artykuły miały w przystępny sposób opisywać badania naukowe, w których młodzi naukowcy uczestniczyli lub które samodzielnie prowadzili. Spośród nadesłanych prac jury wybrało najlepiej napisane i najbardziej przekonujące artykuły, przyznało trzy nagrody oraz cztery równorzędne wyróżnienia.

Read More

Goście z Preszowa

Naukowcy z Uniwersytetu Preszowskiego byli kolejnymi gośćmi, którzy odwiedzili Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach programu Erasmus+.

 

Pani PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD. spędziła kilka dni w Katowicach realizując swój pobyt dydaktyczny w Uniwersytecie Śląskim. Towarzyszyli jej Pani Mgr. Eva Kušnírová, PhD. oraz Pan  Mgr. Miron Pukan, PhD. W ramach wizyty goście spotkali się z koordynatorem Erasmus+ z pionu Pedagogika, następnie zwiedzili Wydział oraz dzięki uprzejmości pracowników Instytutu Psychologii uczestniczyli w krótkim spotkaniu w laboratorium psychologicznym.

Ze względu na zainteresowania badawcze Pani Mária Zahatňanská nawiązała kontakt z pracownikami Zakładu Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka w Instytucie Pedagogiki, jak również przeprowadziła warsztaty twórcze dla dwóch grup studentów. Nad stroną dydaktyczną zajęć czuwała Pani mgr Iwona Tomas, na ręce której składamy ogromne podziękowania za zaangażowanie i współpracę.

Zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie w Preszowie studentów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Erasmus+. Dr Monika Frania dysponuje prezentacją słowackiej uczelni pozostawioną przez gości.

Mimo zimnej listopadowej aury naukowcy zwiedzili również Katowice oraz Kraków.

Krajowa Konsultacja dotycząca problemu kar cielesnych w wychowaniu

W dniach 29.11-1.12 w Warszawie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się Krajowa Konsultacja dotycząca problemu kar cielesnych w wychowaniu oraz ich eliminacji w ramach udziału Rzecznika Praw Dziecka jako partnera w międzynarodowym projekcie „Non-violent childhoods; moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, którego Polska jest jednym z pięciu partnerów obok Szwecji, Finlandii, Łotwy i Estonii.

Read More