Daily Archives: Październik 1, 2017

Uwaga studenci OW2, MOW1, MOW2, MEWiP1 !!!

Zajęcia z przedmiotów:  Seminarium – OW2, Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej (wykład i ćwiczenia) –  MOW1, Animacja społeczno-kulturowa (wykład) MOW2, Elementy zarządzania oświatą – MEWiP1 (wykład)

prowadzone przez dr Irenę Przybylską rozpoczną się w połowie listopada w formie zblokowanej.

Szczegóły planu zajęć z ww. przedmiotów zostaną przekazane w późniejszym terminie.