Daily Archives: Lipiec 7, 2017

Śp. doc. dr Henryk Gąsior

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dra Henryka Gąsiora

emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
Dyrektora Instytutu Pedagogiki
oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej,

cenionego nauczyciela akademickiego

 i  wychowawcy wielu pokoleń studentów pedagogiki.

Rodzinie oraz  Najbliższym
wyrazy współczucia składają

Dziekan  oraz cała  społeczność akademicka

Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach