Monthly Archives: Lipiec 2017

Dzieci w roli badaczy

W 2006 roku ukazał się raport ONZ pt. „World report on violence against children” opracowany przez brazylijskiego naukowca Paula Sérgia Pinheiro i dotyczący przemocy doznawanej przez dzieci na całym świecie. W opublikowanym materiale jednym z przełomowych rozwiązań było uwzględnienie głosu dzieci, które opowiadały o swoich, niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych doświadczeniach. Raport wzbudził głębokie zainteresowanie w środowisku naukowym, wpłynął również m.in. na gwałtowny wzrost liczby państw (w tym Polski) w których wprowadzono całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Ich głos stał się ponadto ważny i słyszalny w prowadzonych na świecie badaniach psychologicznych i socjologicznych. O tym, dlaczego warto słuchać najmłodszych obywateli, opowiada dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej

Śp. doc. dr Henryk Gąsior

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dra Henryka Gąsiora

emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
Dyrektora Instytutu Pedagogiki
oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej,

cenionego nauczyciela akademickiego

 i  wychowawcy wielu pokoleń studentów pedagogiki.

Rodzinie oraz  Najbliższym
wyrazy współczucia składają

Dziekan  oraz cała  społeczność akademicka

Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. doc. dr Henryka Gąsiora

Z wielkim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.  doc.  dr Henryka Gąsiora

 

wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego

                 organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w latach 1976-1981,

                 Dyrektora Instytutu Pedagogiki  oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej

Żegnamy

Osobę nam bliską, cenioną i szanowaną przez współpracowników i studentów. Życzliwością i otwartością zjednywał sobie ludzi do wielostronnej działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej.

Cześć Jego Pamięci

Dyrektor Instytutu Pedagogiki,

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej

Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej  i Pedagogiki Mediów

oraz  społeczność  akademicka