Daily Archives: Grudzień 15, 2016

Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpoczął realizację III edycji konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego”. Misją konkursu jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych staży i praktyk, a jednym z jego celów – wyłonienie podmiotów gospodarczych z województwa śląskiego, które organizują praktyki lub staże o wysokim standardzie oraz walorze edukacyjnym dla studentów.

Read More