Monthly Archives: Grudzień 2016

Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery,

a także pomyślności i wielu sukcesów w Nowym 2017 Roku

życzą

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej

Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów

Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpoczął realizację III edycji konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego”. Misją konkursu jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych staży i praktyk, a jednym z jego celów – wyłonienie podmiotów gospodarczych z województwa śląskiego, które organizują praktyki lub staże o wysokim standardzie oraz walorze edukacyjnym dla studentów.

Read More

Wspólny projekt naukowy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty

1 grudnia 2016r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz  Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer – podpisali porozumienie w sprawie realizacji badań dotyczących korzyści uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej z terenu województwa śląskiego osiąganych w związku z wykorzystywanymi mediami online i offline.

Read More