Monthly Archives: Sierpień 2016

Drugi nabór na studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne kierunku Pedagogika

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza drugi nabór od 6.09 do 5.10.2016 roku na studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne kierunku Pedagogika na specjalności:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
  • Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego: język angielski