Category: Uncategorized

Przyjaciel Integracji

14.05.2018 roku w Teatrze Śląskim odbyła się uroczystość 25-lecie Kształcenia Integracyjnego w Katowicach. Podczas uroczystości wręczona prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk otrzymał statuetkę  „Przyjaciel Integracji”. W imieniu Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Statuetkę odebrała prof. zw. dr hab. Anna Nowak – kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Tomasz Huk adiunkt w Katerze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Read More

Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku

Nasi wykładowcy – dr Anna Brosch i dr Anna Watoła z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów brały udział w realizacji projektu edukacyjnego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku” zrealizowanego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty  we współpracy z Katowicami  Miastem Ogrodów Instytucją Kultury im. K. Bochenek.

Read More

Edu Esports

W sobotę 29.04.2018 roku odbyła się 4. Kolejka Edu Esports League!, podczas której o zwycięstwo walczyły drużyny akademickie z kilku uczelni wyższych, w tym również studenci z Uniwersytetu Śląskiego. W programie eSports Association uczestniczył dr Tomasz Huk, który mówi o tożsamości e-graczy oraz o znaczeniu esportu w edukacji.

foto: eSport Association

Read More

Lapbook

Lapbook – jest to konkurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku : Pedagogika Ogólna, Specjalna i Arteterapia.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu praw kobiet w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Pięć najlepszych prac zostanie nagrodzonych nagrodą rzeczową i dodatkowo osoby te będą zwolnione z kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu „Współczesne kierunki pedagogiczne”.

Zrób, zdaj iii NIE zapomnij! 🙂

W razie pytań prosimy kontaktować się przez Messengera strony koła:  https://www.facebook.com/kolo.naukowechange/

Czekamy na prace w Instytucie Pedagogiki (220)

Read More

Instrukcja wyboru specjalności dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studia I stopnia

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku: Pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie od 04.2018 – 7.05.2018. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Read More