Dzieci w roli badaczy

W 2006 roku ukazał się raport ONZ pt. „World report on violence against children” opracowany przez brazylijskiego naukowca Paula Sérgia Pinheiro i dotyczący przemocy doznawanej przez dzieci na całym świecie. W opublikowanym materiale jednym z przełomowych rozwiązań było uwzględnienie głosu dzieci, które opowiadały o swoich, niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych doświadczeniach. Raport wzbudził głębokie zainteresowanie w środowisku naukowym, wpłynął również m.in. na gwałtowny wzrost liczby państw (w tym Polski) w których wprowadzono całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Ich głos stał się ponadto ważny i słyszalny w prowadzonych na świecie badaniach psychologicznych i socjologicznych. O tym, dlaczego warto słuchać najmłodszych obywateli, opowiada dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej

Śp. doc. dr Henryk Gąsior

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dra Henryka Gąsiora

emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
Dyrektora Instytutu Pedagogiki
oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej,

cenionego nauczyciela akademickiego

 i  wychowawcy wielu pokoleń studentów pedagogiki.

Rodzinie oraz  Najbliższym
wyrazy współczucia składają

Dziekan  oraz cała  społeczność akademicka

Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. doc. dr Henryka Gąsiora

Z wielkim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.  doc.  dr Henryka Gąsiora

 

wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego

                 organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w latach 1976-1981,

                 Dyrektora Instytutu Pedagogiki  oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej

Żegnamy

Osobę nam bliską, cenioną i szanowaną przez współpracowników i studentów. Życzliwością i otwartością zjednywał sobie ludzi do wielostronnej działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej.

Cześć Jego Pamięci

Dyrektor Instytutu Pedagogiki,

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej

Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej  i Pedagogiki Mediów

oraz  społeczność  akademicka

 

Student Roku 2017

Szanowni Państwo,

Z wielką radością informujemy, że Pan Aleksander Meryk  student psychologii oraz arteterapii, działacz samorządu studenckiego otrzymał tytuł „Studenta Roku 2017”.

Panu Aleksandrowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów

Władze Dziekańskie WPiPs

wraz z pracownikami WPiPs