Wizyta naszej kadry naukowej w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie w dniu 20 czerwca 2018 roku

W dniu 20 czerwca 2018 roku odbyła się kolejna wizyta badawcza naszych pracowników w zakładzie poprawczym. Tym razem dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz oraz dr hab. Maciej Bernasiewicz byli w ZP w Trzemesznie (k. Gniezna), jednym z dwóch najcięższych zakładów w kraju. W tzw. zakładzie poprawczy o wzmożonym nadzorze wychowawczym znajduje się młodzież, która popełniła poważne czyny karalne a dodatkowo przebywała wcześniej w innych zakładach poprawczych, gdzie stwarzała poważane trudności wychowawcze (np. niesubordynacja wobec kadry, bunt, stwarzanie zagrożenia dla innych wychowanków).

Read More

Wyróżnienia JM Rektora UŚ dla studentów i doktorantów – głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku

Zachęcamy do głosowania na Studenta i Doktoranta Roku! Spośród wszystkich kandydatów – osób, które otrzymają 21 czerwca Wyróżnienie JM Rektora UŚ cała społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego ma okazję wybrać Studenta i Doktoranta Roku 2018 – osobę, która ze względu na swoją działalność bądź osiągnięcia zasługuje na szczególne wyróżnienie. Z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ nominowane są dwie osoby: Wiola Friedrich i Katarzyna Słania.

Read More

Konferencja „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” – fotoreportaż

11 maja 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” zorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów oraz Katedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie to zgromadziło wielu uczestników z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów zarówno teoretyków, jak i praktyków reprezentujących różne placówki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do galerii dostępnej na stronie:
http://www.us.edu.pl/node/655763