Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Adaptacyjnym

Szanowne Studentki i Studenci I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych kierunków Wydziału Pedagogiki i Psychologii (PIPS) – serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Adaptacyjnym. Wydarzenie przygotowywane przez Centrum Obsługi Studentów oraz Uczelnianą i Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego odbędzie się w piątek 13 października w Auli na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ (ul. Grażyńskiego 53):

Read More

Uwaga studenci OW2, MOW1, MOW2, MEWiP1 !!!

Zajęcia z przedmiotów:  Seminarium – OW2, Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej (wykład i ćwiczenia) –  MOW1, Animacja społeczno-kulturowa (wykład) MOW2, Elementy zarządzania oświatą – MEWiP1 (wykład)

prowadzone przez dr Irenę Przybylską rozpoczną się w połowie listopada w formie zblokowanej.

Szczegóły planu zajęć z ww. przedmiotów zostaną przekazane w późniejszym terminie.