Informacja dotycząca X edycji konkursu Wyróżnień Rektora

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk ogłosił rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń studentów i doktorantów do X edycji konkursu Wyróżnień Rektora. Wyróżnienia są przyznawane za osiągnięcia i realizację inicjatyw w dziedzinach: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego.

Read More

Konferencja „Naukowcy dawniej i dziś…”

Zapraszamy do udziału w krajowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

pod patronatem honorowym
Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka; Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Katarzyny Krasoń
oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego

Read More

Dr Edyta Charzyńska wyróżniona w konkursie na artykuł popularnonaukowy

Miesięcznik „Forum Akademickie” ogłosił wyniki konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Konkurs adresowany był do młodych badaczy, doktorantów i pracowników naukowych, którzy nie ukończyli 35. roku życia i nie uzyskali jeszcze tytułu doktora habilitowanego.Do konkursu zgłoszono 134 prace, artykuły miały w przystępny sposób opisywać badania naukowe, w których młodzi naukowcy uczestniczyli lub które samodzielnie prowadzili. Spośród nadesłanych prac jury wybrało najlepiej napisane i najbardziej przekonujące artykuły, przyznało trzy nagrody oraz cztery równorzędne wyróżnienia.

Read More

Goście z Preszowa

Naukowcy z Uniwersytetu Preszowskiego byli kolejnymi gośćmi, którzy odwiedzili Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach programu Erasmus+.

 

Pani PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD. spędziła kilka dni w Katowicach realizując swój pobyt dydaktyczny w Uniwersytecie Śląskim. Towarzyszyli jej Pani Mgr. Eva Kušnírová, PhD. oraz Pan  Mgr. Miron Pukan, PhD. W ramach wizyty goście spotkali się z koordynatorem Erasmus+ z pionu Pedagogika, następnie zwiedzili Wydział oraz dzięki uprzejmości pracowników Instytutu Psychologii uczestniczyli w krótkim spotkaniu w laboratorium psychologicznym.

Ze względu na zainteresowania badawcze Pani Mária Zahatňanská nawiązała kontakt z pracownikami Zakładu Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka w Instytucie Pedagogiki, jak również przeprowadziła warsztaty twórcze dla dwóch grup studentów. Nad stroną dydaktyczną zajęć czuwała Pani mgr Iwona Tomas, na ręce której składamy ogromne podziękowania za zaangażowanie i współpracę.

Zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie w Preszowie studentów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Erasmus+. Dr Monika Frania dysponuje prezentacją słowackiej uczelni pozostawioną przez gości.

Mimo zimnej listopadowej aury naukowcy zwiedzili również Katowice oraz Kraków.